Arboristika je odbor profesionálnej starostlivosti o stromy, ktoré rastú mimo les, od výsadby až po ich bezpečný výrub. Poskytujeme odborné poradenstvo, posudzovanie zdravotného stavu stromov vizuálnou kontrolou a vieme zabezpečiť aj prístrojové vyšetrenie. Navrhujeme, realizujeme arboristické zásahy a preventívne opatrenia tak, aby bola dosiahnutá čo najdlhšia životnosť stromov a zachovaná ich prevádzková bezpečnosť v danom prostredí. Každý rez je vo svojej podstate pre strom neprirodzené poranenie, ale z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti je vhodné ho rezom udržiavať.

Ošetrovanie stromov

OŠETROVANIE STROMOV

Výchovný rez, Zdravotný rez, Bezpečnostný rez, Redukčný rez

PODROBNE

Výrub stromov

VÝRUB STROMOV

PODROBNE

Výsadba stromov

VÝSADBA STROMOV

PODROBNE

Istenie korún stromov

ISTENIE KORÚN STROMOV

Dynamické väzby, Statické väzby

PODROBNE

Dekapitácia stromu

TAKTO NIE !!!

PODROBNE

Odvoz drevnej hmoty

ŠTIEPKOVANIE A ODVOZ DREVNEJ HMOTY

PODROBNE

Šetrné odhaľovanie koreňov

TECHNOLÓGIA AirSpade

Šetrné odhaľovanie koreňov

PODROBNE