VÝSADBA STROMOV

Dobre vykonaná výsadba a kvalitná povýsadbová starostlivosť je predpokladom minimalizácie nákladov na starostlivosť u dospelích jedincov a zvýšenie ich prevádzkovej bezpečnosti v ďalších rokoch. Pomáhame aj pri výbere vhodnej dreviny na výsadbu.