AIR SPADE - vzdušný rýľ

Hlavným nástrojom na obnažovanie koreňov a pre zlepšenie stanovištných podmienok stromov, ktorý používame vo firme CITY TREES je AirSpade - vzdušný rýľ. Toto zariadenie používame na prevzdušnenie a prípadne na odstránenie zhutnenej pôdy v okolí stromov.

Výsledok sa dosiahne oveľa rýchlejšie ako pri bežnom výkope, pričom sa eliminuje nebezpečenstvo poškodenia koreňov stromov alebo inžinierskych sietí. Pri zhutnenej pôde prevádzkovou (automobily, chodci, ...) alebo stavebnou činnosťou, používame AirSpade k rozrušeniu a prevzdušneniu pôdy, čím sa znovu obnoví prirodzený kolobeh prijímania vody, minerálov a prísunu vzduchu ku koreňom. Súčasne sa môže využiť výmena substrátu za iný, vzdušnejší, obohatený o živiny a absorpčné častice, ktoré majú schopnosť zadržiavať vodu a dané vlastnosti ešte vylepšia.

Na čo všetko AirSpade používame?

  • Na zlepšenie stanovištných podmienok prevzdušnením, odstránenie zhutnenej pôdy (zhutnená zemina môže viesť k spomalenému rastu koreňov, chátraniu stromu a dokonca aj k jeho odumretiu), prípadne na výmenu substrátu
  • Na lokalizáciu koreňového systému stromu bez poškodenia pletív za účelom ochrany pri krížení výkopov stavby alebo s podzemnými inžinierskymi sieťami
  • Na okamžitú vizuálnu kontrolu koreňov rizikových stromov a voľbu následných opatrení (skryté defekty, rozsah rozkladu –hniloba, huby ,škrtiace korene a pod.)
  • Na posúdenie stromu so zlou vitalitou
  • Na lokalizáciu poškodeného koreňového systému po stavebnej činnosti
  • Na odstránenie zeminy hlboko vysadených alebo prisypaných stromov
  • Na presádzanie stromov
  • Na využitie pri inštalácii koreňových zábran - tzv. rootblockov
  • Na odkrývanie podzemných inžinierskych sietí

AirSpade má využitie v mnohých odvetviach: v mestskej zeleni, v parkoch, v záhradách, pri stavebnej činnosti, pri podzemných inžinierskych sietiach...