VÝRUB STROMOV

Výrub stromu je rizikovou činnosťou a preto je dôležité vykonať ho odborne a bezpečne. Výrub stromov vykonávame v blízkosti domov, na cintorínoch, pozdĺž komunikácií a na miestach, kde hrozí škoda na zdraví, živote a majetku. Pri týchto prácach využívame špeciálne lanové techniky a technológie na spúšťanie po častiach asanovaného stromu bezpečne na zem.