ISTENIE KORÚN STROMOV

Jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení na stabilizáciu koruny, ktorá zabraňuje rozlomeniu stromu či pádu konárov. Medzi najčastejšie dôvody patria rastové defekty, mechanické poškodenie, infekcie...
Bezpečnostná väzba sa vyberá a inštaluje pre každý strom individuálne, podľa rozsahu poškodenia. Inštalácia býva často spojená aj s redukciou koruny pre zlepšenie statických pomerov.

Dynamické väzby

Jedná sa o moderný typ väzieb, ktorý je v súčastnosti najpoužívanejší druh zabezpečovacieho systému. Inštalujú sa syntetické laná, ktoré tlmia výkyvy kostrových konárov, konárov stromu vo vetre a zabraňujú tak ich extrémnemu namáhaniu a rozlomeniu koruny stromu. V tomto prípade ponechávame korune stromu voľnosť prirodzeného pohybu a slúži ako záchytný element pri prípadnom rozlomení alebo zlomení konára.

Statické väzby

Používajú sa pri zaistení korún výrazne staticky oslabených prasklinami, dutinami alebo s výrazne poškodeným drevom vyskytujúcim sa najmä v miestach vetvenia.