ISA-logo
EAC-logo

Sme členmi a akreditovaní arboristi ISA Slovensko a držiteľmi platného certifikátu ETW - European Tree Worker - celoeurópsky uznávaného osvedčenia, ktorý garantuje vysokú úroveň kvalifikácie v odbore arboristika.

CERTIFIKÁTY

AirSPADE
X